ระบบงานไฟฟ้าและงานสื่อสาร

บริษัทฯ เป็นผู้ชำนาญการออกแบบระบบไฟฟ้าและงานสื่อสาร ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารรวมถึงเดินสาย Lan โดยทีมงานคุณภาพ network engineer และ system engineerที่มากประสบการณ์ เพื่อออกแบบระบบให้มีความเหมาะสมกับการทำงานและสภาพแวดล้อมรวมถึงความปลอดภัยให้มากที่สุด นอกจากการ เดินสายไฟ แล้ว ทางทีมงานมีความชำนาญทางด้านการเดินสายอื่นๆ ได้แก่

-เดินสายไฟฟ้าแสงสว่างทั้งภายในและภายนอก
-เดินสายLAN
-เดินสาย Fiber
-เดินสายโทรศัพท์
-เดินสายภาพและเสียง
-ระบบกล้องวงจรปิดCCTV
-สายสัญญาณทุกชนิด


ผลงานล่าสุด